Köp aktier Baxter International Inc. (BAX)

BAX

55.62 $

Utdelningsinkomst

1.98 $

Vinst per aktie

2.07 $

Pris/vinst (P/E)

26.87

Kapitalisering

27.85 miljard $

Sektor

sjukvård

Aktiekurs Baxter International Inc. - schema

Inkomster och utdelningar

Delar enastående

0.5 miljon

Kapitalisering

27.85 miljard $

Pris/vinst (P/E)

26.87$

Kostnadsberäkning

Vinst per aktie

2.07 $

Utdelningsränta

1.16 $

Utdelningsinkomst

1.98 $

Liknande kampanjer

Alla kampanjer

Beskrivning

Baxter International Inc. - Ett amerikanskt sjukvårdsföretag som främst fokuserar på produkter för behandling av kroniska och akuta tillstånd. Bolaget är verksamt i två segment: sjukhusprodukter och njurprodukter. Företaget är specialiserat på behandling av hemofili, immunsjukdomar, njursjukdomar och andra livshotande akuta och kroniska sjukdomar. produkter används av sjukhus, laboratorier, hemodialyscenter och vårdhem i mer än 100 länder runt om i världen.

Vilken valuta handlas aktierna i Baxter International Inc. (BAX)?

Delar Baxter International Inc. (BAX) handlas i valuta: US-dollar ($).

Vilken sektor gör Baxter International Inc.?

Enligt GICS-klassificeringen (Global Industry Classification Standard), utvecklat gemensamt av MSCI och Standard & Poor\'s, Baxter International Inc. tillhör branschen «sjukvård».

Vad är aktiekursen Baxter International Inc.?

Aktieticker Baxter International Inc. eller med andra ord koden - BAX.

En ticker är en beteckning på ett värdepapper, en vara eller en valuta på börsen.

Hur mycket är 1 aktie värd Baxter International Inc.?

En företagsandel Baxter International Inc. (BAX) är värt 55.62 $ hittills 26.03.23