Köp aktier Digital Realty (DLR)

DLR

120.56 $

Utdelningsinkomst

3.96 $

Vinst per aktie

1.27 $

Pris/vinst (P/E)

94.93

Kapitalisering

37.28 miljard $

Sektor

Fastighet

Aktiekurs Digital Realty - schema

Inkomster och utdelningar

Delar enastående

302.71 miljon

Kapitalisering

37.28 miljard $

Pris/vinst (P/E)

94.93$

Kostnadsberäkning

Vinst per aktie

1.27 $

Utdelningsränta

4.88 $

Utdelningsinkomst

3.96 $

Liknande kampanjer

Alla kampanjer

Beskrivning

Digital Realty - är specialiserat på förvärv och förvaltning av tekniska fastigheter i USA och Storbritannien. Företaget äger anläggningar som tillgodoser behoven hos teknikföretag och värdföretags datacenter. Per den 31 december 2017 ägde företaget 205 aktiva datacenter på totalt 32,1 miljoner kvadratfot, varav 152 var i USA och 38 i Europa. Anläggningarna är koncentrerade till New York, Northern Virginia, London, Dallas, Silicon Valley och Chicago.

Vilken valuta handlas aktierna i Digital Realty (DLR)?

Delar Digital Realty (DLR) handlas i valuta: US-dollar ($).

Vilken sektor gör Digital Realty?

Enligt GICS-klassificeringen (Global Industry Classification Standard), utvecklat gemensamt av MSCI och Standard & Poor\'s, Digital Realty tillhör branschen «Fastighet».

Vad är aktiekursen Digital Realty?

Aktieticker Digital Realty eller med andra ord koden - DLR.

En ticker är en beteckning på ett värdepapper, en vara eller en valuta på börsen.

Hur mycket är 1 aktie värd Digital Realty?

En företagsandel Digital Realty (DLR) är värt 120.56 $ hittills 28.02.24